TUẦN 16 - LỚP KỸ NĂNG GIAO TIẾP KHÁCH HÀNG CHO NHÂN VIÊN BẢO VỆ

22/11/2019

Thời gian: 21,23/11/2019

Địa điểm: Hội trường 502 - 35 Phan Đình Phùng

THỨ/ NGÀY THỜI KHÓA BIỂU  GHI CHÚ
BUỔI SÁNG
(7h30 đến 11h00)
BUỔI CHIỀU
(13h30 đến 17h00)
BUỔI TỐI
(18h đến 21h)
HAI
(18/11/2019)
       
BA
(19/11/2019)
       

(20/11/2019)
       
NĂM
(21/11/2019)
Hội trường 502 - 35 Phan Đình Phùng
GV: Th.S Nguyễn Quang Vinh
Hội trường 502 - 35 Phan Đình Phùng
GV: Th.S Nguyễn Quang Vinh
   
SÁU
(22/11/2019)
       
BẢY
(23/11/2019)
Hội trường 502 - 35 Phan Đình Phùng
GV: Th.S Nguyễn Quang Vinh
Hội trường 502 - 35 Phan Đình Phùng
GV: Th.S Nguyễn Quang Vinh
   
CHỦ NHẬT
(24/11/2019)
       
Tin tức khác