TKB TUẦN 35 - LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

02/04/2019

STT

NGÀY

BUỔI

THỜI GIAN

PHÒNG HỌC

MÔN HỌC

TT GIẢNG VIÊN

1

Thứ Hai

(1/4/2019)

Tối

18h – 21h

P. 510   Quang Trung

Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo đại học

TS. Bùi Văn Hùng

2

Thứ Ba

(2/4/2019)

Tối

18h – 21h

P. 510   Quang Trung

Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo đại học

TS. Bùi Văn Hùng

3

Thứ Tư

(3/4/2019)

Tối

18h – 21h

P. 510   Quang Trung

Đánh giá trong giáo dục đại học

PGS.TS. Nguyễn Như An

4

Thứ Năm

(4/4/2019)

Tối

18h – 21h

P. 510   Quang Trung

Đánh giá trong giáo dục đại học

PGS.TS. Nguyễn Như An

5

Thứ Sáu

(5/4/2019)

Tối

18h – 21h

P. 510   Quang Trung

Sử dụng phương tiện kỹ thuật và công nghệ trong dạy học đại học

PGS.TS. Nguyễn Như An

Các Thầy/ Cô vui lòng vào Email của lớp: nvsp.duytan@gmail.com để nhận đề cương, bài giảng của khóa học.

Mọi thắc mắc liên hệ số điện thoại: 0236.6509965  hoặc  0935.242764 (gặp cô Nguyên)

                                           Email: trainingcenter.dtu@gmail.com

 

File đính kèm :

Tin tức khác