TKB TUẦN 34 - LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

25/03/2019

STT

NGÀY

BUỔI

THỜI GIAN

PHÒNG HỌC

MÔN HỌC

TT GIẢNG VIÊN

1

Thứ Ba

(26/3/2019)

Tối

18h – 21h

P. 510   Quang Trung

Giáo dục đại học thế giới và Việt Nam

PGS.TS. Phạm Minh Hùng

2

Thứ Tư

(27/3/2019)

Tối

18h – 21h

P. 510   Quang Trung

Tâm lý học dạy học đại học

TS. Phan Quốc Lâm

3

Thứ Bảy

(30/3/2019)

Chiều

13h30 – 16h30

P. 510   Quang Trung

Lý luận dạy học đại học

PGS.TS. Nguyễn Thị Hường

4

Thứ Bảy

(30/3/2019)

Tối

18h – 21h

P. 510   Quang Trung

Lý luận dạy học đại học

PGS.TS. Nguyễn Thị Hường

5

Chủ Nhật

(31/3/2019)

Sáng

7h30 – 10h30

P. 510   Quang Trung

Lý luận dạy học đại học

PGS.TS. Nguyễn Thị Hường

 

Các Thầy/ Cô vui lòng vào Email của lớp: nvsp.duytan@gmail.com để nhận đề cương, bài giảng của khóa học.

Mọi thắc mắc liên hệ số điện thoại: 0236.6509965  hoặc  0935.242764 (gặp cô Nguyên)

                                           Email: trainingcenter.dtu@gmail.com

File đính kèm :

Tin tức khác