THỜI KHÓA BIỂU LỚP HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH - TUẦN 14

07/11/2019

Thời gian: Từ ngày 4/11/2019 đến ngày 10/11/20019

Địa điểm: Phòng 606 cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh

  THỜI KHÓA BIỂU - Khóa I  
   NĂM HỌC 2019-2020
  Lớp NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH  
          Bắt đầu từ tuần: 14      
                   
Tuần Buổi Thời gian Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
    Ngày 11/04/19 11/05/19 11/06/19 11/07/19 11/08/19 11/09/19 11/10/19
14 Tối 18h00 - 21h00     Lịch sử Việt Nam
(Nội địa và quốc tế)
  Địa lý Việt Nam
(Nội địa và quốc tế)
   
               
Tin tức khác