Trung tâm đào tạo Nghiệp vụ & Kỹ năng mềm

14/12/2018

Trung tâm đào tạo Nghiệp vụ & Kỹ năng mềm được thành lập ngày 14/06/2018 theo quyết định số 3370/QĐ-ĐHDT là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Duy Tân. Giám đốc, nhân viên Trung tâm được Hội đồng Quản trị và Ban Giám Hiệu nhà Trường bổ nhiệm.

Trung tâm đào tạo Nghiệp vụ & Kỹ năng mềm chuyên đào tạo các nghiệp vụ ngắn hạn theo nhu cầu thực tế của xã hội như nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ buồng phòng, nghiệp vụ quản lý khách sạn... và đào tạo các kỹ năng cần thiết quan trọng cho sinh viên khi ra trường như: kỹ năng trả lời phỏng vấn, kỹ năng giao tiếp (Anh ngữ và Tiếng Việt) và các kỹ năng mềm. Ngoài ra, Trung tâm đào tạo Nghiệp vụ & Kỹ năng mềm còn có các lớp đào tạo ngoại ngữ như tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật... từ cơ bản đến nâng cao, giao tiếp với người nước ngoài...