Chức năng và nhiệm vụ

14/12/2018

     1. CHỨC NĂNG:

Với mục tiêu đào tạo các nghiệp vụ ngắn hạn theo nhu cầu thực tế của xã hội và đào tạo các kỹ năng cần thiết quan trọng cho sinh viên khi ra trường như: kỹ năng trả lời phỏng vấn, kỹ năng giao tiếp Anh ngữ và các kỹ năng mềm khác, Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ và Kỹ năng mềm tham mưu cho Hội đồng Quản trị và BGH về các hoạt động đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng mềm; liên kết với các đội ngũ chuyên gia từ các doanh nghiệp có tên tuổi, có kinh nghiệm nhằm tạo ra những đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, có chất lượng cao phù hợp với nhu cầu thực tế trong xã hội, có khả năng đáp ứng các yêu cầu cao của các doanh nghiệp và các nhà tuyển dụng (các nhà hàng, khách sạn cao cấp, công ty…), giúp các doanh nghiệp phát triển kinh doanh, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

      2. NHIỆM VỤ:

 1. Tổ chức thực hiện công tác tư vấn các khóa học, các chương trình đào tạo cho sinh viên, học viên; cung ứng các nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp và các nhà tuyển dụng có nhu cầu.
 2. Xây dựng các chương trình đào tạo và giới thiệu các khóa học, chương trình học cho sinh viên thông qua các trang mạng xã hội như fanpage, facebook, đặc biệt qua các trang web của các khoa trong trường, kết nối với nhân sự khởi nghiệp của mỗi khoa nhằm giới thiệu các hoạt động đào tạo của trung tâm để sinh viên tham gia đông đảo và sôi nổi.
 3. Tham khảo nhu cầu của các doanh nghiệp và các nhà tuyển dụng trong lĩnh vực đào tạo nhằm cải tiến và làm mới các chương trình theo thị hiếu và yêu cầu thực tế của học viên.
 4. Ngoài đối tượng đào tạo là sinh viên, Trung tâm thường xuyên tiếp cận với các doanh nghiệp, tham gia các hiệp hội, các diễn đàn gặp mặt trao đổi thông tin hai chiều với các doanh nghiệp để tìm kiếm học viên và các nhà tuyển dụng.
 5. Ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp dựa trên cơ sở hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp, xác định mặt lợi thế của trường là các ứng dụng nghiên cứu của các khoa trên thực tế và nâng cao giá trị kiến thức thực tiễn cho sinh viên trong thời gian học tập và sau khi tốt nghiệp ra trường.
 6. Tìm kiếm sinh viên khá giỏi thay thế các đào tạo viên thời vụ đảm bảo các chương trình đào tạo của trung tâm không bị lệ thuộc vào đội ngũ thời vụ đào tạo viên. Qua các chương trình đào tạo chất lượng cao dành cho sv năm cuối và ra trường, trung tâm sẽ theo dỏi nắm bắt và tuyển chọn những sinh viên có tố chất đào tạo và kí hợp đồng bán thời gian hoặc toàn thời gian để phục vụ đào tạo với tư cách trợ giảng và sau đó thì trực tiếp đứng lớp với sự dìu dắt của Giám đốc trung tâm.
 7. Tạo ưu tiên cho nhà trường ghi điểm trong tiến trình minh chứng để lọt vào top 300 - 350 Đại học Châu Á.
 8. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo theo yêu cầu của trường.
 9. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.
 10. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức các khóa học ngắn hạn về các nghiệp vụ và các kỹ năng mềm. Phối hợp với các phòng, ban, trung tâm, khoa và Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên trong trường để tuyên truyền, quảng bá các chương trình đào tạo. Phối hợp và liên kết với các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng để giới thiệu, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao phù hợp với nhu cầu thực tế trong xã hội, có khả năng đáp ứng các yêu cầu cao của các doanh nghiệp và các nhà tuyển dụng.
 11. Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của trường.
 12. Xây dựng các khóa đào tạo về Khởi Nghiệp cho sv đang học và sau khi ra trường.