Lớp Nghiệp vụ Sư phạm

13/02/2019

Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng Quản trị và Ban giám hiệu, căn cứ theo Kế hoạch số 04/KH-TTĐTNV&KNM về việc mở lớp đào tạo Nghiệp vụ Sư phạm cho các giảng viên, giảng viên kiêm nhiệm, trợ giảng, trợ giảng kiêm nhiệm  trong toàn trường chưa có Chứng chỉ, nay Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ và Kỹ năng mềm xin thông báo đến quý thầy cô như sau:

  1. Đối tượng tham gia lớp học:

            - Giảng viên, giảng viên kiêm nhiệm, trợ giảng, trợ giảng kiêm nhiệm (bắt buộc).

            - Các đối tượng khác có nhu cầu. 

  1. Thời gian và địa điểm học:

            - Thời gian: Đầu tháng 03/2019 (khóa học kéo dài 1-1,5 tháng).

            - Địa điểm: Các cơ sở của trường Đại học Duy Tân. 

  1. Học phí:

            - Học phí khóa học: 1.800.000 đồng/học viên (đã bao gồm lệ phí in và cấp Chứng chỉ).

            - Hình thức đóng học phí: Học viên tự đóng phí hoặc nhận kinh phí hỗ trợ của trường (dưới hình thức ký Hợp đồng đào tạo, gặp Phòng Tổ chức để làm thủ tục).

            Các khoa, đơn vị lập danh sách đăng ký tham gia lớp học Nghiệp vụ Sư phạm gửi về cho Trung tâm Đào tạo NV&KNM qua mạng công văn hoặc email nêu trên để trung tâm tổng hợp trước ngày 31/01/2019.

 

             Nơi đóng học phí: Phòng Kế hoạch – Tài chính,  cơ sở 137 Nguyễn Văn Linh, thành phố Đà Nẵng.

             Hạn đóng học phí: Từ ngày 15/02/2019 đến hết ngày 25/02/2019.

            Thông tin liên hệ: Số điện thoại: 0236 6509965  hoặc  0935 242764 (gặp cô Nguyên)

                                           Email: trainingcenter.dtu@gmail.com