Kỹ năng trả lời phỏng vấn xin việc

03/12/2019

I. Mục tiêu:
     - Khóa Đào tạo Kỹ năng Giao trả lời phỏng vấn tìm việc thiết kế nhằm chú trọng cung cấp kiến thức căn bản trong văn hóa ứng xử, nâng cao kỹ năng trả lời phỏng vấn cho sinh viên
     - Sau khóa học, sinh viên có thể:
        Hiểu được vai trò của kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp và cách áp dụng các kỹ năng ấy vào nghệ thuật trả lời phỏng vấn tìm việc sau khi tốt nghiệp.
        Hiểu được tâm lý của nhà tuyển dụng (NTD)
        Kiểm soát bản thân trong giao tiếp và các phương án trả lời câu hỏi của NTD
        Đảm bảo việc thực hiện các văn bản trong Hồ Sơ phỏng vấn tìm việc
        Xây dựng hình ảnh đẹp của sinh viên qua các đợt phỏng vấn tìm việc
II. Đối tượng đào tạo:
     - Sinh viên đang theo học ở trường
     - Sinh viên chuẩn bị ra trường
     - Sinh viên đã ra trường đang chờ nhận việc
III. Chương trình đào tạo:

Chuyên đề

Nội dung chính

 

 

CHUYÊN ĐỀ ĐÀO TẠO 2 NGÀY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KỸ NĂNG MỀM, KỸ NĂNG GIAO TIẾP  VÀ KỸ TÌM VIỆC  

 

CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ NHƯ SAU:

1.      KỸ NĂNG MỀM

    - Phần giới thiệu làm quen giảng viên và sinh viên

    - Nhập môn về MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU CỦA KHÓA HỌC

    - Môi trường kinh doanh và những thách thức đặt ra đối với các doanh nghiệp và sinh viên trong tìm kiếm công việc phù hợp với bản thân sau khi tốt nghiệp

    - KỸ NĂNG MỀM và các khái niệm

    - 6 Kỹ năng mềm cần có trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta

    - Một số tình huống cần thể hiện KNM:

        + Một cục đá nguy hiểm ai ném trên đường

        + Vượt đèn đỏ

        + Một cụ già bị ngã

        + Nhìn 2 học sinh đang đánh nhau và các em khác reo hò

     - 5 KNM cần có trong phỏng vấn tìm việc

     - 9 KNM để thành công

     - Nghệ Thuật Sống hay Đắc nhân tâm – ví dụ minh họa

     - Vì sao kỹ năng mềm quyết định 75% sự thành công của sinh viên

     - KNM trong phỏng vấn tìm việc là gì?

     - KNM trong đàm phán

2. KỸ NĂNG GIAO TIẾP

v Khái niệm thế nào là Giao tiếp và Kỹ năng Giao tiếp

v Những tình huống sử dụng kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống

-         Mời các bạn trong lớp đi chơi picnic

-         Đến lớp học muộn

-         Giải thích với chủ nhà trọ vì nộp tiền trọ trễ

-         Trình bày đề tài trước lớp

v Giao tiếp và ứng xử

v Các hậu quả do sự kém khả năng giao tiếp và ứng xử trong cuộc sống -> Giảng viên đưa các ví dụ minh họa như sau:

+  Những câu đùa cợt thông thường của sinh viên
+  Những câu chào thiếu chủ ngữ (vd. mệt quá, nóng quá…)
+  Giao tiếp thiếu nụ cười
+  Giao tiếp thiếu cái nhìn thân thiện

v Tình huống để các nhóm sinh viên xử lý (giảng viên cho các nhóm chọn chủ đề để thảo luận và xây dựng các tiêu chí đúng đắn)

v Giao tiếp phi ngôn ngữ (bằng cử chỉ, điệu bộ)

v Áp dụng linh hoạt các kênh giao tiếp trong cuộc sống hằng ngày

v Bài tập thực hành nhóm tại lớp theo đề tài mà GV giao

v Các nhóm đánh giá chất lượng trình bày và giảng viên đánh giá và chọn nhóm làm tốt nhất nhiệm vụ được giảng viên phân công

v Phần hỏi đáp của các học viên tham gia lớp học

3.  KỸ NĂNG TRẢ LỜI PHỎNG VẤN TÌM VIỆC

v  Phỏng vấn và nhà tuyển dụng

v  Vai trò của Phỏng vấn tuyển dụng và phỏng vấn tìm vệc

v  Mong muốn của NTD-Kỹ thuật trả lời của Ứng viên TD

v  Quy trình của phỏng vấn TD

v  4 Tiêu chí quan trọng trong PV tuyển dụng

v  5 Kỹ năng cần thiết trong trả lời PV

v  Những điều NÊN và KHÔNG NÊN trong PV tuyển dụng

v  VC MẪU (cách viết CV)

v  ĐƠN TÌM VIỆC (Cách viết đơn tìm việc)

v  HỒ SƠ TÌM VIỆC (Cách chuẩn bị HS tìm việc)

4.  KẾT THÚC KHÓA ĐÀO TẠO

v  Đánh giá của giảng viên và kết thúc buổi đào tạo

v  Ý kiến của đại diện lãnh đạo khoa sau khóa đào tạo

 

IV. Giảng viên tham gia đào tạo:
     - Th.S. Nguyễn Quang Vinh
       Giám đốc Trung tâm đào tạo nghiệp vụ và Kỹ Năng Mềm
V. Thời gian và địa điểm mở lớp:
     1. Thời gian:
     - Hai (2) ngày hoặc liên tiếp hoặc hai ngày cách nhau do sự sắp xếp của Khoa
     Lưu ý: Số ngày đào tạo cũng sẽ linh hoạt theo yêu cầu của Khoa
2. Địa điểm tổ chức các lớp học:
     - Đào tạo tại các phòng học theo sự bố trí của khoa.